Kim są polscy nabywcy luksusowych nieruchomości?

mieszkania w Opolu

Kto w Polsce kupuje luksusowe nieruchomości? Osób, które stać na taki wydatek, jest nadal mało – wynika to z relatywnie niewielkiej zamożności Polaków w porównaniu z mieszkańcami innych krajów europejskich. Według raportu KMPG i REAS, w 2014 roku średnia wartość majątku przypadającego na mieszkańca Polski wyniosła 22,2 tysięcy dolarów – niemal 7 razy mniej niż średnia w Unii Europejskiej. Pod tym względem sytuacja w Polsce jest podobna do sytuacji na Węgrzech, Słowacji i Chorwacji, a lepsza niż m.in. w Bułgarii, Rumunii czy Białorusi.

Głównymi klientami rynku luksusowych nieruchomości są osoby zwane HNWI (high net worth individuals), czyli osoby posiadające aktywa płynne o wartości co najmniej 1 mln dolarów. Według danych KMPG, w 2014 r. na świecie takich osób było ok. 35 milionów, a w Europie – 11,8 milionów. Szacuje się, że w Polsce było ich około 50 tysięcy – dla porównania, we Francji ok. 2,5 mln. Liczba HNWI w Polsce jest nadal niewielka w stosunku do ogólnej populacji. Wartość majątku znacznej większości (ok. 90%) mieści się w przedziale od 1 do 5 mln dolarów, natomiast zaledwie 0,5% to UHNWI (ultra high net worth individuals), czyli osoby, których majątek przekracza 50 mln dolarów.

luksusowa łazienka

Kim jest polski HNWI? Jeśli chodzi o wiek, najsilniej reprezentowany jest przedział 40-49 lat (37%), a następnie 50-59 lat (27%). Ponad połowa HNWI mieszka w dużych miastach powyżej 250 tys. mieszkańców (co pokrywa się z największymi skupiskami luksusowych nieruchomości), a co piąty – w mniejszym mieście o liczbie ludności 20-100 tysięcy. Pod względem źródła dochodów, 57% z nich to prywatni przedsiębiorcy, a 20% - członkowie najwyższej kadry kierowniczej.

Właśnie HNWI są najbardziej skłonni lokować pieniądze w luksusowych nieruchomościach – w 2014 r. było to aż 84% osób z tej kategorii. Natomiast w grupie osób o dochodach powyżej 20 000 zł miesięcznie było to 61%. Nieruchomości znajdujące się w ich posiadaniu położone są przede wszystkim w Polsce – zadeklarowało to 99% respondentów. Tylko 1% z nich oprócz tego posiada nieruchomość za granicą.

Jeśli chodzi o to, jakie nieruchomości są definiowane przez Polaków jako luksusowe, firma KMPG przeprowadziła badanie na ten temat w grupie Polaków zarabiających co najmniej 10 000 zł miesięcznie brutto. Próg cenowy, od którego zdaniem respondentów zaczynają się nieruchomości luksusowe, był zróżnicowany w zależności od ich poziomu dochodów. Zdaniem grupy osób zarabiających w przedziale 10-20 000 zł nieruchomości luksusowe to te o cenie powyżej ok. 16 tys. zł za metr kwadratowy, natomiast według osób zarabiających powyżej 20 tys. zł jest to powyżej 17 tys. za metr kwadratowy. Pojawiła się też różnica między kobietami a mężczyznami – kobiety były skłonne uznać nieruchomość za luksusową już powyżej 14,6 tys. zł za metr, ale mogło to też wynikać z mniejszego udziału kobiet w grupie badanych. Wyższa wartość była też wyznacznikiem luksusu w grupie respondentów powyżej 50 lat, co koreluje z ich ogólną zamożnością.

Źródło artykułu: mieszkania Bydgoszcz

Zobacz nasze inne artykuły

sypialnia

Rodzaje luksusowych nieruchomości

Nieruchomości zaliczane do segmentu premium można podzielić na kilka rodzajów – poniżej przedstawiamy ich krótkie opisy.

Czytaj cały artykuł
atrakcyjny salon

Zabytki jako luksusowe nieruchomości

Segment nieruchomości premium składa się nie tylko z nowych rezydencji i apartamentów. Zamożni klienci, zarówno z Polski, jak i z innych krajów Europy.

Czytaj cały artykuł
luksusowa łazienka

Kim są polscy nabywcy luksusowych nieruchomości?

Kto w Polsce kupuje luksusowe nieruchomości? Osób, które stać na taki wydatek, jest nadal mało – wynika to z relatywnie niewielkiej zamożności Polaków w porównaniu z mieszkańcami innych krajów europejskich.

Czytaj cały artykuł