Perspektywy rynku luksusowych nieruchomości w Polsce

wynajem mieszkań Szczecin

Rynek luksusowych nieruchomości w Polsce nie jest na razie bardzo rozwinięty ze względu na niewielki poziom zamożności społeczeństwa i niezbyt duży odsetek osób osiągających najwyższe dochody. Kryteria, na podstawie których definiuje się segment luksusowy, też są mniej restrykcyjne niż na największych rynkach światowych – w przeciwnym razie naprawdę nieliczne nieruchomości w Polsce można by do niego zaliczyć.

Jednak na podstawie ostatnich danych można prognozować, że rynek ten w Polsce będzie się rozwijał, choć może nie w zawrotnym tempie. Zależy to oczywiście od wzrostu ogólnej zamożności Polaków, a zwłaszcza liczby osób, które można określić jako HNWI (high net worth individuals – osoby, których płynne aktywa przekraczają wartość 1 mln dolarów). W latach 2009-2014 liczba luksusowych apartamentów oddanych do użytku wyniosła ok. 1000. Natomiast w najbliszej przyszłości, według raportu KMPG i REAS, liczba sprzedawanych luksusowych nieruchomości o cenie powyżej 17 tys. za metr kwadratowych ma przekroczyć 250 na rok. Łączna wartość rynku ma osiągnąć 1,3 mld zł do 2017 roku. Przewiduje się także, że coraz więcej takich nieruchomości będą stanowiły apartamenty w dużych miastach; najbogatsi Polacy będą stopniowo rezygnować z rezydencji poza miastem.  

stary apartament

Nabywcami nieruchomości w Polsce mają być przede wszystkim mieszkańcy naszego kraju, ale także przedstawiciele Polonii, którzy zgromadzili majątki za granicą. Także zagraniczni biznesmeni pracujący w Polsce mogą być zainteresowani zakupem apartamentów zlokalizowanych w dużych ośrodkach biznesowych. Jednak czy bogacze z zagranicy zaczną masowo kupować nieruchomości w Polsce? Według raportu Sotheby’s na razie są na to niewielkie szanse. Aby dane miasto było pożądanym miejscem zamieszkania dla najbogatszych, musi spełniać szereg kryteriów, m.in. mieć stabilny rynek nieruchomości oraz otoczenie prawne i instytucjonalne wspierające inwestowanie, cechować się wysokim poziomem życia (transport, opieka zdrowotna, możliwości spędzania wolnego czasu), a także umożliwiać swobodne porozumiewanie się w języku angielskim. Polskie miasta jak dotąd nie są konkurencyjne pod tymi względami.

Jednak nowe inwestycje w segmencie premium stale powstają i będą powstawać – i to coraz częściej poza Warszawą, w której dotychczas skupiała się znaczna większość tego rodzaju projektów. Przykładowo, spółka Echo Investment aktualnie realizuje 18 inwestycji, w tym luksusowych. Kolejną firmą jest Angel Poland Group, która obecnie realizuje we Wrocławiu projekt składający się z dwóch apartamentowców położonych nad Oławą; według doniesień prasowych, w Angel River sprzedano już 1/3 dostępnych apartamentów. Firma zajmuje się także rewitalizacją zabytkowych budynków (przykładem jest inwestycja Angel Wawel w Krakowie). Popyt na luksusowe nieruchomości stopniowo rośnie, gdyż już teraz są postrzegane jako bezpieczna inwestycja i zakłada się, że ich ceny będą wzrastać bez względu na wahania rynku.

Źródło artykułu: mieszkania Kraków

Zobacz nasze inne artykuły

sypialnia

Rodzaje luksusowych nieruchomości

Nieruchomości zaliczane do segmentu premium można podzielić na kilka rodzajów – poniżej przedstawiamy ich krótkie opisy.

Czytaj cały artykuł
atrakcyjny salon

Zabytki jako luksusowe nieruchomości

Segment nieruchomości premium składa się nie tylko z nowych rezydencji i apartamentów. Zamożni klienci, zarówno z Polski, jak i z innych krajów Europy.

Czytaj cały artykuł
luksusowa łazienka

Kim są polscy nabywcy luksusowych nieruchomości?

Kto w Polsce kupuje luksusowe nieruchomości? Osób, które stać na taki wydatek, jest nadal mało – wynika to z relatywnie niewielkiej zamożności Polaków w porównaniu z mieszkańcami innych krajów europejskich.

Czytaj cały artykuł